Kauno Šilo pradinė mokykla

Būreliai

Mokinių užklasine veika užpildoma būreliais

Etnografiniai būreliai

Iš tautosakos lobių skrynelės;
Darbelį dirbau gražiai dainavau;
Užtekėk saulele;
Sodžius;
Folkloro ansamblis „Šilinukai“;
Folkloro ansamblis „Ratilėlis“: mušamųjų instrumentų, tradicinės kapelos, smuiko, kanklių, pučiamųjų instrumentų.
Folkloro ansamblis „Žemynėlė“;
Tautinių šokių ansamblis „Kukutis“;
Folkloro ansamblis „Tautinukai“.

Sporto būreliai

Krepšinio;
Sveikos gyvensenos;
Karate;
Sportinių šokių būrelis.

Meno būreliai

Tautinių šokių būrelis „Šilelis“;
Dailės ir amatų būrelis „Aš ženklinu pasaulį“;
Keramikos būrelis;
Etninės veiklos studija „Metų ratas“;
Jaunučių choras;
Dainos studija „Šilagėlė“.

Kiti būreliai

Kompiuterių būrelis „Žiniuko kompiuteriuko akademija“;
Saugaus eismo būrelis „Šviesaforo mokykla“;
Šachmatų būrelis;
Anglų kalbos būrelis;
Jūrų skautų būrelis;
Jaunųjų gamtininkų būrelis;
Botanikos būrelis;
Laisvalaikio studija „Po pamokų“.

Mokinių priėmimas

Laisvos vietos: dar galime priimti į 1kl - 2 mok, 2 kl - 2 mok, 3 kl - 2 mok, 4 kl - 1 mok.

Prašymai dėl mokinių priėmimo 2016-2017 m. m ir dokumentai (gimimo liudijimo kopija, 2 dokumentinės nuotraukos, sveikatos pažyma Nr. 027-1a, gyvenamosios vietos deklaracija (ne senesnė kaip 2 metų, originalas)) bus priimami vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-681 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-90 ,,Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu: nuo 2016 m. sausio 11 d. iki rugsėjo 1d.

iki birželio 25 d. bus raštu informuojama pateikusiems prašymus priimti mokytis mokykloje, kad nebus galima patenkinti jų prašymų arba atitinkamų klasių skaičius bus mažinamas.

2016-2017 m. m. planuojama priimti 3 pirmas klases po 24 mokinius.

 • 1 klasė

  Laisvų vietų nėra

 • 2 klasė

  Laisvų vietų - 2

 • 3 klasė

  Laisvų vietų - 2

 • 4 klasė

  Laisvų vietų - 1

Mokyklos naujienos

Susisiekime

Susisiekite su mokyklos administracija