Kauno Šilo pradinė mokykla

Būreliai

Mokinių užklasine veika užpildoma būreliais

Etnografiniai būreliai

Etnografiniai būreliai aprašymas

Sporto būreliai

Sporto būreliai aprašymas

Meno būreliai

Meno būreliai

Kiti būreliai

Kiti būreliai

Mokinių priėmimas

Laisvos vietos: dar galime priimti į 1kl - 2 mok, 2 kl - 2 mok, 3 kl - 2 mok, 4 kl - 1 mok.

Prašymai dėl mokinių priėmimo 2016-2017 m. m ir dokumentai (gimimo liudijimo kopija, 2 dokumentinės nuotraukos, sveikatos pažyma Nr. 027-1a, gyvenamosios vietos deklaracija (ne senesnė kaip 2 metų, originalas)) bus priimami vadovaujantis 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-681 Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-90 ,,Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu: nuo 2016 m. sausio 11 d. iki rugsėjo 1d.

iki birželio 25 d. bus raštu informuojama pateikusiems prašymus priimti mokytis mokykloje, kad nebus galima patenkinti jų prašymų arba atitinkamų klasių skaičius bus mažinamas.

2016-2017 m. m. planuojama priimti 3 pirmas klases po 24 mokinius.

 • 1 klasė

  Laisvų vietų nėra

 • 2 klasė

  Laisvų vietų - 2

 • 3 klasė

  Laisvų vietų - 2

 • 4 klasė

  Laisvų vietų - 1

Mokyklos naujienos

Susisiekime

Susisiekite su mokyklos administracija