Kauno Šilo pradinė mokykla

Būreliai

Mokinių užklasine veika užpildoma būreliais

Etnografiniai būreliai

Iš tautosakos lobių skrynelės;
Darbelį dirbau gražiai dainavau;
Užtekėk saulele;
Sodžius;
Folkloro ansamblis „Šilinukai“;
Folkloro ansamblis „Ratilėlis“: mušamųjų instrumentų, tradicinės kapelos, smuiko, kanklių, pučiamųjų instrumentų.
Folkloro ansamblis „Žemynėlė“;
Tautinių šokių ansamblis „Kukutis“;
Folkloro ansamblis „Tautinukai“.

Sporto būreliai

Krepšinio;
Sveikos gyvensenos;
Karate;
Sportinių šokių būrelis.

Meno būreliai

Tautinių šokių būrelis „Šilelis“;
Dailės ir amatų būrelis „Aš ženklinu pasaulį“;
Keramikos būrelis;
Etninės veiklos studija „Metų ratas“;
Jaunučių choras;
Dainos studija „Šilagėlė“.

Kiti būreliai

Kompiuterių būrelis „Žiniuko kompiuteriuko akademija“;
Saugaus eismo būrelis „Šviesaforo mokykla“;
Šachmatų būrelis;
Anglų kalbos būrelis;
Jūrų skautų būrelis;
Jaunųjų gamtininkų būrelis;
Botanikos būrelis;
Laisvalaikio studija „Po pamokų“.

Mokinių atostogos

Atostogos 2016–2017 mokslo metai
Rudens 2016-10-31–2016-11-04
Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27–2017-01-06
Pavasario (Velykų) 2017-04-10–2017-04-14
Vasaros 2017-05-31–2017-08-31
Papildomos žiemos 2017-02-13 - 2017-02-17
2017-04-18
Papildomos pavasario 2017-04-03 – 2017-04-07

Mokinių priėmimas

Laisvos vietos: dar galime priimti į 1kl - 2 mok, 2 kl - 2 mok, 3 kl - 2 mok, 4 kl - 1 mok.

Mokinių priėmimas 2017-2018 m.m.

Priėmimas bus vykdomas vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. T-671 „Dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2017 m. vasario 7 d. Kauno miesto Savivaldybės Tarybos posėdyje pritarta klasių komplektų projektams, nustatytas mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas. Savivaldybės Tarybos sprendimu nustatyta:

Prašymai priimti mokytis į mokyklą pagal vykdomą pradinio ugdymo programą priimami nuo 2017 m. vasario 20 dienos 13:00 val.Prašymus ir dokumentus pateikite raštinėje. Mokyklos aptarnaujama teritorija. žr. Aptarnaujama teritorija
2017-2018 m. m. planuojama komplektuoti 3 pirmas klases po 24 mokinius.
Iki 2017-02-22 gauti 102 prašymai priimti į pirmą klasė.
Mokiniai į mokyklą priimami pateikus:
• prašymą mokytis mokyklos direktoriaus vardu.
Prašymų formos pavyzdžiai:
Prašymas 1 kl;
Prašymas 2,3,4 kl;
• vaiko gimimo liudijimą ir jo kopiją ;
• pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą (rekomenduojama);
• sveikatos pažymą F-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.);
• foto nuotraukas 2,5 cm X 3 cm (iki rugsėjo 1 d.).
Nuo rugpjūčio 1d. iki mokslo metų pabaigos priimama tik į laisvas vietas. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

Prašymai dėl priėmimo į mokyklą bus priimami I-V nuo 8 iki 15:30 val. (raštinėje).
Papildoma informacija:
Raštinė – (8 ~ 37) 34 58 73; El. paštas: siloprm@silas.kaunas.lm.lt;

Priėmimo komisijos darbo reglamentas.
Tvarkos regamentas

 • 1 klasė

  Laisvų vietų - 2

 • 2 klasė

  Laisvų vietų - 2

 • 3 klasė

  Laisvų vietų - 2

 • 4 klasė

  Laisvų vietų - 1

Mokyklos naujienos

Susisiekime

Susisiekite su mokyklos administracija