Seminaras miesto mokytojams „Mokinių raštingumo kompetencijos ugdymas integruojant etninės kultūros programą“

Mokslo metų pabaigoje mūsų mokyklos mokytojos, ES projekto„Lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas pradinėse mokyklose taikant integralaus ugdymo principus bei įtraukiant mokyklų bendruomenes“ dalyvės, bendradarbiaudamos su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, parengė kvalifikacijos tobulinimo programą ir pravedė seminarą miesto pradinių klasių mokytojoms. Seminaro metu apibendrinta geroji projekto vykdymo patirtis, organizuojat rašymo mokymą, vadovaujantis kartu su projekto partnerėmis Read more about Seminaras miesto mokytojams „Mokinių raštingumo kompetencijos ugdymas integruojant etninės kultūros programą“[…]

Mokyklos kanklininkų dalyvavimas tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Atataria lamzdžiai“

Dėkojame mokyklos folkloro ansamblių kanklininkams už puikų pasirodymą gegužės 31 -ą tarptautinio folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai“ atidarymo koncerte „Kai užgiedu uždainuoju“ Kauno technologijos universiteto salėje. Kanklininkai pasirodė atlikdami lietuvių liaudies dainas „Unksti rytelį“ , „Močiute mano, širdele mano“ ir liaudišką šokį „Šuldi ruldi“.