16 liepos, 2016

Bendros žinios apie mokyklą

BENDROS ŽINIOS APIE MOKYKLĄ

Valstybinė biudžetinė įstaiga
Kauno “Šilo” pradinė mokykla
Įmonės kodas 191829150

Adresas: Kariūnų pl.3, LT-45432 Kaunas
Pagrindinis įėjimas: Kariūnų pl.3
Telefonas/faksas: (8-37) 34 58 73
Kiti telefonai: (8-37) 34 58 76, +370 67764379
El.paštas: siloprm@silas.kaunas.lm.lt

Mokykloje mokosi 259 mokinų: 129 mergaitės ir 130 berniukų. Dirba
35 darbuotojai: 23 pedagoginiai darbuotojai ir 12 aptarnaujančio
personalo narių.

MOKYKLOS VIZIJA

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla taps atvira kaitai, modernesne, besimokančia bei unikalia etninės kultūros tradicijas puoselėjančia ugdymo įstaiga.

MOKYKLOS MISIJA

Užtikrinti valstybinius standartus atitinkantį pradinį išsilavinimą, ugdyti kritiškai mąstančią, atsakingą asmenybę, puoselėti esmines vertybes ir gebėjimus, siekiant išsaugoti tautos tradicijas, papročius, etninį unikalumą.

MOKYKLOS HIMNAS

Į „Šilo“ mokyklą žygiuojam smagiai
Žinių, išminties vedami.
Mes savo mokyklą atminsim ilgai,

Nes džiaugsmą čia randam visi.

Dilin dilin, skamba „Šilui“ dilin,
Skambutis kviečia visus į klases.
Jo aidas skrieja į šilą tolyn
Ir neša džiaugsmą, svajones kilnias.
Širdingai dėkojam už mokslo žinias
Visiems pedagogams „Šile“.
Už tai, kad mes galim širdim atvira
Didžiuotis sava mokykla.

Muzika ir žodžiai M. Klimantavičienės