Rugsėjo 1-osios šventė

Rugsėjo 1-osios šventė vyks 2019 m. rugsėjo 2 d. 9 val. šv. Mišios Aukštosios Panemunės Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčioje. 10.30 val. Mokslo metų atidarymo šventė mokyklos kieme. 11 val. Pirmoji pamoka klasėse.

Dainų šventė

Š.m. birželio 1 d. Kauno ,,Šilo“ pradinės mokyklos jaunučių tautinių šokių kolektyvas ,,Šilelis“ dalyvavo Kauno dainų ir šokių šventėje ,,Lietuva Brangi“.

Seminaras miesto mokytojams „Mokinių raštingumo kompetencijos ugdymas integruojant etninės kultūros programą“

Mokslo metų pabaigoje mūsų mokyklos mokytojos, ES projekto„Lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas pradinėse mokyklose taikant integralaus ugdymo principus bei įtraukiant mokyklų bendruomenes“ dalyvės, bendradarbiaudamos su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, parengė kvalifikacijos tobulinimo programą ir pravedė seminarą miesto pradinių klasių mokytojoms. Seminaro metu apibendrinta geroji projekto vykdymo patirtis, organizuojat rašymo mokymą, vadovaujantis kartu su projekto partnerėmis Read more about Seminaras miesto mokytojams „Mokinių raštingumo kompetencijos ugdymas integruojant etninės kultūros programą“[…]

Mokyklos kanklininkų dalyvavimas tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Atataria lamzdžiai“

Dėkojame mokyklos folkloro ansamblių kanklininkams už puikų pasirodymą gegužės 31 -ą tarptautinio folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai“ atidarymo koncerte „Kai užgiedu uždainuoju“ Kauno technologijos universiteto salėje. Kanklininkai pasirodė atlikdami lietuvių liaudies dainas „Unksti rytelį“ , „Močiute mano, širdele mano“ ir liaudišką šokį „Šuldi ruldi“.

Respublikinis 1 – 4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkursas „TAU, MAMYTE“

Gegužės mėnesį baigėsi respublikinis 1-4 kl. mokinių kompiuterinio atviruko konkursas „Tau, Mamyte“, kuriame dalyvavo 1b klasės mokinė Goda Uldinskaitė, 2a klasės mokinys Kipras Ligeika ir 3a klasės mokinė Elona Steigvilaitė. Konkurso tikslai: ugdyti gebėjimą išreikšti meilę, dėkingumą, pagarbą mamai, skatinti mokinius kūrybiškai taikyti informacines technologijas, tobulinti konkurso dalyvių piešimo programų naudojimo įgūdžius, kompiuterinio raštingumo kultūrą. Read more about Respublikinis 1 – 4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkursas „TAU, MAMYTE“[…]

Būkime atsargūs su ugnimi!

Gegužės 16 dieną į mokyklą atvyko du Šančių gaisrinės ekipažai, kurie mokiniams papasakojo ir demonstravo kaip saugiai elgtis su ugnimi. Mokiniai klausėsi ugniagesių pasakojimų ir patarimų, apžiūrėjo gaisrininkų specialiąją įrangą ir aprangą. Mokyklos kieme buvo dvi gaisrinės mašinos. Gaisrininkai mokiniams parodė gesinimo įrangą, leido įlipti į gaisrininkų mašinas, per garsiakalbį pranešti žinutę apie galimą pavojų. Read more about Būkime atsargūs su ugnimi![…]

DUOKIM GARO

Balandžio 14 – ą dieną Kauno „Šilo“ pradinės mokyklos folkloro ansamblių muzikantai: skudutininkai ir cimbolininkai dalyvavo LRT laidos „Duokim garo“ filmavime. Ši laida bus parodyta Atvelykio dieną – 04 28 18 val. Video nuoroda: https://www.facebook.com/Silo.Pradine.Mokykla/videos/2176500075900818/

„Prie Nemuno ir Neries“

Kovo 27 dieną 2b klasės mokiniai (mokytojos Irma Rekuvienė ir Gražina Kepežinskienė) dalyvavo A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos organizuotame Kauno miesto mokinių ir mokytojų kraštotyrinės ekspedicijos kūrybinės pažintinės programos „Prie Nemuno ir Neries“ konkurse ir laimėjo nominaciją „KŪRYBIŠKIAUSIAS PRISTATYMAS“ . Nuoširdžiausi sveikinimai.