7 liepos, 2016

Darbuotojai

Administracija
Direktorė
Rūta Gaidienė
VDU magistrė, aukštasis pedagoginis, KTU inžinierinis, II vadybinė kategorija
Telefonas: (837)  345873
Faksas :    (837)  345873
El. paštas ruta.gaidiene@gmail.com
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Roma Svigarienė
aukštasis pedagoginis, KTU magistrė, II vadybinė kategorija
Telefonas: +370 67129584
El.paštas: roma.svigariene@gmail.com
Direktorės pavaduotoja ūkiui
Birutė Zapalienė
aukštasis išsilavinimas
Telefonas:  (837) 345876
El. paštas siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Raštvedė
Dovilė Gvildytė

Telefonas: (837) 345873

Faksas:      (837) 345873
El. paštas siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Pedagoginis personalas
Ramunė
Petravičienė
1a kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, edukologijos magistrė, mokytoja
metodininkė, ,837345873, siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Greta
Steponaitienė
1b kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, edukologijos magistrė, mokytoja
metodininkė, ,837345873, gretastep@yahoo.com
Dileta Mieldažienė 1c kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis,,vyr. mokytoja, 837345873, siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Renata
Dirginčienė
2a kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, KTU magistrė, vyr.mokytoja.
vyr. mokytoja , 837345873.
Irena
Gudaitienė
2b kl.mokytoja,
aukštesnysis pedagoginis, vyr.mokytoja,
,837345873,gudaitienė.i@gmail.com
Kristina
Žemaitienė
2c kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, edukologijos
magistrė, mokytoja,metodininkė,861295307,kristina-zemaitiene@yahoo.com
Renata
Žūtautienė
3a kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, vyr.mokytoja,837345873,siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Renata Aleksynienė 3b kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, VDU magistrė, vyr.mokytoja,
837345873,siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Aida
Lukminienė
3c kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, edukologijos magistrė, mokytoja
metodininkė, ,837345873,aidalu20@yahoo.com
Rima Ratkelienė 4a kl.mokytoja,
mokytoja, aukštasis pedagoginis837345873,siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Irma
Rekuvienė
4b kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, VDU magistrė, mokytoja
metodininkė,861484136,i.rekuvienė@gmail.com
Jolanta
Kukanauzienė
4c kl.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, VDU magistrė, mokytoja metodininkė
868756552,jolanta.kukanauziene@gmail.com
Inga
Gaužinienė
tikybos mokytoja,
aukštasis pedagoginis, mokytoja metodininkė, VDU magistrė ,837345873
siloprm@silas.kaunas.lm.lt,
Lina Žičkienė anglų k.mokytoja,
aukštasis pedagoginis, vyr. mokytoja, ,837345873
siloprm@silas.kaunas.lm.lt,
Eglė
Babušienė
anglų k. mokytoja,
aukštasis pedagoginis,,edukologijos magistras vyr.
mokytoja, 837345873 siloprm@silas.kaunas.lm.lt,
Margarita
Tomkevičiūtė
šokių mokytoja, aukštasis pedagoginis, mokytoja ekspertė, ,837345873,
siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Jūratė Švaplėnienė aukštasis ,
VDU magistrė, psichologė, ,837345873 siloprm@silas.kaunas.lm.lt,
Danguolė
Mažeikienė
aukštasis, bibliotekos vedėja, ,837345873,
siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Reda Petrauskienė specialioji pedagogė,
aukštasis pedagoginis, logopedė metodininkė, 837345873, siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Karolina Petraitytė Vyr. socialinė pedagogė,
aukštasis pedagoginis, 837345873, soc.ped.karolinapetraityte@gmail.com
Inga Graužinienė Mokytoja metodininkė, aukštasis, 837345873, siloprm@silas.kaunas.lm.lt
Eleonora Palšienė Anglų kalbos mokytoja, aukštasis pedagoginis, vyr. mokytoja, 837345873, siloprm@silas.kaunas.lm.lt