DĖL MOKINIŲ PAVASARIO ATOSTOGŲ

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras pakeitė 2020–2021 mokslo metų bendruosius ugdymo planus:

mokiniams skiriamos pavasario atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Artimiausiu metu bus sprendžiama, kaip bus atnaujinamas ugdymo procesas. Viena iš realiausių alternatyvų – nuotolinis mokymas bendrojo ugdymo mokyklose mokiniams, atitinkamai – nuotolinis darbas mokytojams. Instrukcijas/rekomendacijas pateiks Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Apie sprendimus mokyklos administracija informuos bendruomenę e.dienyne ir interneto svetainės naujienose.

Sveikatos Jums, tikimės rekomendacijų laikymosi, siekiant apsaugoti save ir kitus.