ES PROJEKTO „LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS PRADINĖSE MOKYKLOSE TAIKANT INTEGRALAUS UGDYMO PRINCIPUS BEI ĮTRAUKIANT MOKYKLŲ BENDRUOMENES“

Mokinių rudens atostogų metu mokykloje vyko projektas dalyviams seminaras „Kitoks būdas mąstyti ir veikti. Aukštesnieji mąstymo gebėjimai“, kurį vedė projekto ekspertė J. Vengalienė. Stebėjome ir analizavome „Šilo“ ir „Paparčio“ pradinių mokyklų mokytojų vestas nufilmuotas lietuvių kalbos pamokas, kuriose taikė  projekto metu sukurto „Gerosios praktikos Vadovo“ metodikas. Aptarta projekto dalyvių: Klaipėdos „Gilijos“ pradinės mokyklos, Kauno „Paparčio“ pradinės mokyklos ir mūsų mokyklos tolimesnė veikla, siekiant aukštesnės mokinių rašymo kokybės.