4 sausio, 2019

KOMISIJOS IR DARBO GRUPĖS

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA, tel. (8 37) 34 58 73:

komisijos pirmininkė –  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Svigarienė, el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos pirmininkės pavaduotoja – socialinė pedagogė  Karolina Petraitytė, el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė  – pradinių klasių  mokytoja Rima Ratkelienė,  siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

logopedė metodininkė, Reda Petrauskienė;

pradinių klasių mokytoja metodininkė, Greta Steponaitienė;

anglų kalbos mokytoja, Lina Žičkienė;

psichologė, Jūratė Švaplėnienė;

tėvų atstovė, Renata Dirginčienė.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA, tel. (8 37) 34 58 73:

komisijos pirmininkas – bibliotekos vedėja Danguolė Mažeikienė, el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – raštvedė, Dovilė Gvildytė, el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos nariai:

pradinių klasių mokytoja metodininkė,  Greta Steponaitienė, el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA,  tel. (8 37) 34 58 73:

komisijos pirmininkė –  direktorė Rūta Gaidienė, el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė  – pradinių klasių mokytoja metodininkė Kristina Žemaitienė,  el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos  narės:                                    

pradinių klasių mokytoja metodininkė Ramunė Petravičienė,  el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

pradinių klasių vyresnioji mokytoja  Dileta Mieldažienė  el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

MOKYKLOS ETIKOS KOMISIJA,  tel. (8 37) 34 58 73:

komisijos pirmininkė –  pradinių klasių vyresnioji mokytoja Renata Dirginčienė, el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

 pirmininko pavaduotoja –  direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Birutė Zapalienė,  el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos sekretorė – pradinių klasių mokytoja metodininkė  Greta Steponaitienė,  el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt

komisijos  nariai:                                    

pradinių klasių mokytoja metodininkė   Jolanta Kukanauzienė,  el. p. siloprm@silas.kaunas.lm.lt;

tėvų komiteto narė  Rūta Juozaitienė.