7 kovo, 2019

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Svigarienė.
Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:
⦁ direktoriaus pavaduotojas ugdymui
⦁ direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Korupcijos prevencijos programa