Lietuvių etninės kultūros sklaida internete

Spalio 9 dieną mokykloje lankėsi Lietuvių etninės kultūros narys, Etninės kultūros svetainės  www.Tautosakosvartai.lt projekto  autorius ir administratorius docentas Virginijus Kašinskas.

Svetainė www.TautosakosVartai.lt  yra Lietuvos etninės kultūros draugijos kūrinys. Tai nuolatos pildoma interneto svetainė, skirta tautiečiams, gyvenantiems Lietuvoje ir užsienyje, kurie saugo ir ieško savo lietuviškos tautinės tapatybės, jaučia poreikį domėtis savo tautos šaknimis, senąja lietuvių protėvių kultūra, lietuvių papročių tradicija, šiandieną gyvuojančia Lietuvoje ir besireiškiančia  visapusiškai įvairiomis formomis: liaudies dainomis, sutartinėmis, daile, muzika, šokiu ir bendravimu.