kovo 5, 2019

Mokinių priėmimas

INFORMACIJA APIE MOKINIŲ PRIĖMIMĄ
Kviečiame mokytis Kauno ,,Šilo“ pradinėje mokykloje pagal pradinio ugdymo programą.

Pateikti prašymus pradėti mokytis 2019–2020 m. m. galima

nuo 2019 m. kovo 7 d. 12.00 val.

Prašymus pateikti galima elektroniniu būdu per Kauno miesto savivaldybės informacinę
sistemą http://imokykla.kaunas.lt

Pateikti prašymus elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą galės asmenys, kurių
gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje. Jei nė vieno iš tėvų
gyvenamoji vieta nėra deklaruota Kauno miesto savivaldybės teritorijoje arba nėra galimybių
prašymą pateikti per informacinę sistemą, prašymą galima pateikti mokyklos raštinėje darbo
dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
Prašymo pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

 

 

DOKUMENTAI, KURIUOS TURI PATEIKTI Į MOKYKLĄ PRIIMAMI ASMENYS:
1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
2. Pažyma apie vaiko sveikatą (pateikti iki rugsėjo 1 d.).
3. Specialiųjų poreikių asmenys teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius
poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
4. Priešmokyklinio ugdymo programos baigimo pažymą;
5. 2 dokumentines nuotraukas.

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
Nuo rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos mokiniai priimami tik į mokykloje esančias laisvas
vietas.
2019-2020 m. m. mokykloje komplektuojamos:
o trys pirmos klasės po 24 mokinius;

Užsiėmimai būsimiems pirmokams vyks 2019m. birželio 10-11d., nuo 10:00 iki 11:45 val.

Informaciją apie mokyklos veiklą galima rasti: www.silas.kaunas.lm.lt
tel.: (8 37) 34 58 73.

MOKINIŲ PRIĖMIMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo dokumentai

Klasių komplektų skaičiaus nustatymo 2019-2020 m.m. ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo dokumentai

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA, tel.: (8 37) 34 58 73:
Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma
Svigarienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt
komisijos sekretorė – soc. pedagogė Karolina Petraitytė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt
komisijos nariai:
logopedė Rasa Benešiūnienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt
mokytoja Renata Dirginčienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt
tėvų komiteto narė Renata Urbienė, siloprm@silas.kaunas.lm.lt

Priėmimo tvarkos reglamentas

Mokinių priėmimo komisijos darbo vieta – pavaduotojos ugdymui kabinetas.
Mokiniu priėmimo komisijos darbo laikas: 8.00 – 11.00 val.