16 rugsėjo, 2016

Mokyklos istorija

Kauno „Šilo“ pradinė mokykla įkurta 1993 m. Aukštosios Panemunės mikrorajone. Kauno miesto valdybos potvarkiu 1992-04-013 Nr. 435 Kauno Panemunės pradinė mokykla reorganizuota į Panemunės ir Kauno „Šilo“ pradines mokyklas. Mokykloje yra 12 klasių komplektų.

Nuo pat mokyklos įkūrimo visas ugdomasis, kūrybinės raiškos bei dvasinio tobulėjimo darbas remiasi Lietuvių tautinės kultūros vertybių perimumu, susiejant ugdymo procesą su etninės kultūros paveldu, integruojant jį į ugdymo turinį. „Šilo“ pradinė mokykla tapo unikalia, išskirtine, etninę kultūrą puoselėjančia mokykla.

1994 m. įkurtas mokyklos Etnografinis muziejus. Visose klasėse vyksta etnokultūros užsiėmimai. „Šilo“ pradinė mokykla sėkmingai teikia pradinį išsilavinimą, įgyvendina ankstyvojo anglų kalbos ugdymo, bei neformaliojo ugdymo programas. Mokykloje jauku ir saugu. Pastatas pritaikytas pradinei mokyklai. Dauguma klasių turi rekreacijos zonas. Mokykloje yra aktų ir sporto salės, biblioteka, anglų kalbos, logopedinis, medicinos, soc. pedagogo kabinetai, valgykla.

Mokykla artimai bendradarbiauja su Lietuvos, Kauno miesto bei Panemunės mikrorajono ugdymo įstaigomis, Panemunės senelių namais, seniūnija, biblioteka, Tautinės kultūros centru ir kt.