Mokyklos kanklininkų dalyvavimas tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Atataria lamzdžiai“

Dėkojame mokyklos folkloro ansamblių kanklininkams už puikų pasirodymą gegužės 31 -ą tarptautinio folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai“ atidarymo koncerte „Kai užgiedu uždainuoju“ Kauno technologijos universiteto salėje. Kanklininkai pasirodė atlikdami lietuvių liaudies dainas „Unksti rytelį“ , „Močiute mano, širdele mano“ ir liaudišką šokį „Šuldi ruldi“.