16 liepos, 2016

Mokyklos tradicijos

,,Lino šventė”

,,Simajudo turgus”

Ilgės – Vėlinės“

„Ožkos diena“

,,Advento popietės”

Laisvės gynėjų diena

,,Šeimos šventės”

Lietuvos nepriklausomybės dienos minėjimas

Užgavėnės

Etninės kultūros viktorina ,,Paukštelių sugrįžtuvės”

„Abėcėlės šventė“

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimas

,,Nuo Margučių lig Jurgučių”

Motinos dienos minėjimas ir kt.