8 lapkričio, 2019

Mokyklos vidinis kanalas

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas yra skirtas bet kuriam asmeniui, kurį su mokykla sieja darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) teikti informaciją apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarnybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui. Informaciją apie pažeidimą galima teikti el. paštu: silastyrimai@gmail.com.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (pasisiųsti Adobe PDF formatu).

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Mokyklos direktoriaus patvirtintas Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti Adobe PDF formatu).

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą: