27 kovo, 2020

Nuotolinis mokymas

Karantino metu mokykloje laikinai sustabdytas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas. Darbo valandomis mokykla paslaugas teikia tik nuotoliniu būdu:

El.paštu:

siloprm@silas.kaunas.lm.lt

Informacija telefonu:

+370 677 64 379

(8 37) 34 58 73

Internete:

https://silas.kaunas.lm.lt/

Mokiniams ir jų tėvams (globėjams) informacija teikiama TAMO dienyne. 

Dokumentai

Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas

Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

Taikomos aplinkos

Pamokų tvarkaraščiai

Mokymo planai

Kita svarbi informacija

Patarimai tėvams

Nemokamo maitinimo organizavimas

Kontaktiniai asmenys, konsultuojantys mokinius, tėvus ir mokytojus dėl nuotolinio mokymo

Roma Svigarienė

Nuotolinio mokymo klausimais pavaduotoja ugdymui

roma.svigariene@gmail.com

Gustė Sabanskytė

IT diegimo, gedimo, taikymo ir kt. klausimais

g.sabanskyte@gmail.com