8 sausio, 2019

Papildomos paslaugos

PAPILDOMOS PASLAUGOS

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali būti teikiamos jų apmokamos papildomos paslaugos (pailgintos dienos grupės, popamokinė mokinių priežiūra, studijos, ekskursijos, neformaliojo švietimo paslaugos ir kt.). Jų kaina sutartinė, derinama su šių paslaugų teikėjais:

Būrelio pavadinimas Savaitės diena, laikas Klasė Vieta Vadovas Kaina per mėnesį, Eur
Tautinės kultūros centro būreliai
Vaikų tautinių šokių ansamblio „Kukutis“ I grupė

 

 

„Kukutis“ II grupė

 

„Kukutis“ I grupė

 

 

„Kukutis“ II grupė

Pirmadienis

13.25 – 14.10

15.15 – 16.00

Antradienis

13.15-13.50

14.00–14.35

14.45-15.30

15.40–16.25

Trečiadienis

13.15-13.50

14.00–14.35

Mokamas

2 klasė

 

 

1 klasė

 

2 klasė

 

 

1 klasė

 

Aktų salė

 

 

Sporto salė

 

 

 

 

Aktų salė

 

M. Tomkevičiūtė

Tel. 861031329

Derinama su paslaugos teikėju
Etninės veiklos studijos „Metų ratas“

V grupė

Pirmadienis

16.10-16.55

17.05-17.50

Trečiadienis

16.10-16.55

17.05-17.50

Mokamas

1-4 klasės

Dailės studija R.R. Mikalauskienė

Tel. 861042263

Derinama su paslaugos teikėju
Teatro studija „Skrynios teatras“ III grupė Pirmadienis

13.30 – 15.10

Ketvirtadienis

13.30 – 15.10

Mokamas

1-4 klasės

1a klasė R. Žūtautienė

868572257

Derinama su paslaugos teikėju
Folkloro ansamblis

„Tautinukai“ II grupė

 

„Tautinukai“ I grupė

 

 

„Tautinukai“ II grupė

 

„Tautinukai“ I grupė

 

Pirmadienis

13.25-14.00

14.10-14.45

14.55–15.40

15.50-16.35

Trečiadienis

12.30-13.15

13.25-14.10

14.20–15.05

15.50-16.35

Mokamas

1 klasės

 

2-3 klasės

 

 

1-2 klasė

 

3 klasė

 

2b klasė

 

 

 

2b klasė

 

G. Kepežinskienė

Tel. 867612831

Derinama su paslaugos teikėju
Folkloro ansamblio „Ratilėlis“ styginių instrumentų (kanklių)

II grupė

 

III grupė

 

II grupė

 

III grupė

Trečiadienis

12.30–13.05

13.15-13.50

14.00-14.45

14.55-15.40

Penktadienis

12.30–13.05

13.15-13.50

14.00-14.45

14.55-15.40

Mokamas

1-4 klasės

 

 

 

 

1-4 klasės

 

 

 

3c klasė

3b klasė

 

 

 

2a klasė

S. Blinstrubaitė

Tel. 863682375

Derinama su paslaugos teikėju
Folkloro ansamblio „Ratilėlis“

 

Tradicinė kapela II grupė

 

Tradicinė kapela III grupė

 

 

Mušamųjų instrumentų

II grupė

 

Mušamųjų instrumentų

III grupė

 

Tradicinė kapela IV grupė

 

Tradicinė kapela II grupė

 

 

Tradicinė kapela III grupė

 

 

Tradicinė kapela IV grupė

 

 

 

Mušamieji II grupė

 

 

Mušamieji III grupė

Pirmadienis

13.25–14.10

14.20- 15.05

 

15.15-16.00

16.10-16.55

Antradienis

13.25–14.10

14.20–15.05

 

15.15- 16.00

16.10–16.55

 

17.05-17.50

Trečiadienis

13.25–14.10

14.20- 15.05

 

15.15-16.00

16.10-16.55

Ketvirtadienis

15.15 – 16.00

16.10 – 16.55

17.05 – 17.50

Penktadienis

13.25–14.10

14.20–15.05

 

15.15- 16.00

16.10–16.55

Mokamas

 

 

2c klasė

 

A.Česienė

Tel. 868361600

Derinama su paslaugos teikėju
Folkloro ansamblio „Ratilėlis“

Tradicinė kapela I grupė

 

Mušamųjų instrumentų

I grupė

 

 

Tradicinė kapela  I grupė

 

Mušamųjų instrumentų

I grupė

Antradienis

12.30 – 13.05

13.15– 13.50

 

14.00 – 14.45

14.55 – 15. 40

Penktadienis

12.30 – 13.05

13.15– 13.50

 

14.00 – 14.45

14.55 – 15. 40

Mokamas  

3b klasė

 

 

 

 

 

3b klasė

 

I.Vaitkevičiūtė

Tel. 860102551

Derinama su paslaugos teikėju
Vaikų folkloro ansamblis

„Žemynėlė“ I grupė

„Žemynėlė“ III  grupė

„Žemynėlė“ II grupė

 

 

„Žemynėlė“ II grupė

„Žemynėlė“ I grupė

 

„Žemynėlė“ III grupė

„Žemynėlė“ III grupė

„Žemynėlė“ II grupė

„Žemynėlė“ II grupė

„Žemynėlė“ I grupė

„Žemynėlė“ I grupė

„Žemynėlė“ III grupė

Pirmadienis

14.20 – 15.05

15.15 -15.50

16.00-16.45

17.05 – 17.50

Antradienis

15.15-16.00

16.10-16.55

Ketvirtadienis

13.25 – 14.00

14.10-14.45

14.55-15.40

15.50-16.35

Penktadienis

13.25 – 14.10

14.20 – 15.05

15.15-15.50

Mokamas 3a klasė

 

 

 

 

3a klasė

3a klasė

 

3a klasė

3a klasė

3a klasė

3a klasė

 

Aktų salė

Aktų salė

Aktų salė

A.Freidgeim

867763416

Derinama su paslaugos teikėju
Kiti būreliai Derinama su paslaugos teikėju
Krepšinio būrelis Pirmadienis

15.00-16.00

Trečiadienis

15.00-16.00

Penktadienis

14.20-15.20

Mokamas Sporto salė M. Kazlauskas

Tel. 864788523

Derinama su paslaugos teikėju
Sveikatos akademijos būrelis Pirmadienis

13.30-14.10

14.20-15.10

Ketvirtadienis

13.30 – 14.10

14.20-15.10

Mokamas Sporto salė K. Žemaitienė

Tel. 861295307

Derinama su paslaugos teikėju
Sportinių šokių būrelis Antradienis

15.15-17.30

 

Ketvirtadienis

15.15-17.30

Mokamas Aktų salė

 

 

Sporto salė, aktų salė

J. Gaučienė

Tel. 868292194

Derinama su paslaugos teikėju
Keramikos būrelis

Dirbs nuo spalio mėnesio

Pirmadienis

13.25-14.10

14.20–15.05

Mokamas Valgykla R. Galistienė

Tel. 868370905

Derinama su paslaugos teikėju
Karate Antradienis

16.30-17.30

Ketvirtadienis

16.30-17.30

Mokamas Sporto salė V. Kalvaitis

Tel. 868955499

Derinama su paslaugos teikėju
Šachmatų būrelis Pirmadienis

12.20-13.05

13.15 -14.00

Ketvirtadienis

12.30–13.05

Penktadienis

12.20-13.05

13.15-14.00

Mokamas 1c klasė

 

 

 

B. Stonienė

Tel. 861846773

Derinama su paslaugos teikėju
Anglų kalbos būrelis Pirmadienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Antradienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Trečiadienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Ketvirtadienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Mokamas

1 klasė

2 klasė

 

3 klasė

4 klasė

 

2 klasė

1 klasė

 

4 klasė

3 klasė

Anglų k. kab.

 

L. Žičkienė

Tel. 861269720

Derinama su paslaugos teikėju
Anglų kalbos būrelis Pirmadienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Ketvirtadienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Mokamas

2-4 klasės

 

 

 

 

2a klasė

 

 

 

E. Babušienė

Tel. 864023756

Derinama su paslaugos teikėju
Jūrų skautų būrelis „Žvalgas“

 

Penktadienis

13.20-16.20

Mokamas Anglų k. kab. B. Germanavičienė

Tel. 865665299

Derinama su paslaugos teikėju
Jaunųjų gamtininkų būrelis „Smalsučių akademija“ Antradienis

13.25-14.10

14.20 – 15.05

Trečiadienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Mokamas 1a klasė R. Žūtautienė

Tel.868572257

Derinama su paslaugos teikėju
Robotikos būrelis Pirmadienis

13.25 – 16.30

Mokamas 3b klasė

 

Tel. 864137210 Derinama su paslaugos teikėju
Botanikų būrelis Antradienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Trečiadienis

13.25-14.10

14.20-15.05

Mokamas 2b klasė I.Rekuvienė

Tel. 861484136

Derinama su paslaugos teikėju
Gatvės šokiai Trečiadienis

16.00-16.45

Penktadienis

16.00-16.45

Mokamas Aktų salė

 

 

T. Slausgalvis

Tel. 860412769

Derinama su paslaugos teikėju
Laisvalaikio studija „Po pamokų“ Pirmadienis – penktadienis

13.25-14.10

14.20-15.05

15.15-16.00

16.10-16.55

17.05-17.50

Mokamas

1-4 klasės

4a klasė J. Kukanauzienė

Tel. 868756552

R. Petravičienė

Tel. 861835770

Derinama su paslaugos teikėju
Lego būrelis Penktadienis

13.25 – 14.10

Mokamas 1b klasė 865285424 Derinama su paslaugos teikėju