16 liepos, 2016

Paslaugos

Specialiąją pagalbą teikia:
·  Specialioji pedagogė, logopedė – Reda Petrauskienė
·  Socialinė pedagogė – Karolina Petraitytė
·  Psichologė – Ieva Jurkuvienė
·  Sveikatos priežiūros specialistė – Julija Švelnytė – Pažėrienė
Mokinių maitinimas
Maitinimą vykdo  Rimantės Gobikienės  firma ,nuomojanti mokyklos materialųjį turtą.
Mokiniai maitinami pusryčiais ir pietumis pagal valgiaraščius,  suderintus su Visuomenės sveikatos centru.