16 liepos, 2016

Paslaugos

Specialiąją pagalbą teikia:
·  Specialioji pedagogė, logopedė – Reda Petrauskienė
·  Socialinė pedagogė – Karolina Petraitytė
·  Psichologė – Jūratė Švaplėnienė
·  Sveikatos priežiūros specialistė – Ginta Elmonienė
Mokinių maitinimas
Maitinimą vykdo VŠĮ ,,Bruneros“  firma ,nuomojanti mokyklos materialųjį turtą.
Mokiniai maitinami pusryčiais ir pietumis pagal valgiaraščius,  suderintus su Visuomenės sveikatos centru.