Respublikinis 1 – 4 klasių mokinių kompiuterinio atviruko konkursas „TAU, MAMYTE“

Gegužės mėnesį baigėsi respublikinis 1-4 kl. mokinių kompiuterinio atviruko konkursas „Tau,
Mamyte“, kuriame dalyvavo 1b klasės mokinė Goda Uldinskaitė, 2a klasės mokinys Kipras Ligeika
ir 3a klasės mokinė Elona Steigvilaitė. Konkurso tikslai: ugdyti gebėjimą išreikšti meilę,
dėkingumą, pagarbą mamai, skatinti mokinius kūrybiškai taikyti informacines technologijas,
tobulinti konkurso dalyvių piešimo programų naudojimo įgūdžius, kompiuterinio raštingumo
kultūrą. Mokiniai naudojo įvairias piešimo programas, tobulino piešimo techniką, spalvų derinimą,
detalių išdėstymą atviruke. Dalyvauti konkurse mokinius paskatino Kompiuterių būrelio vadovė
Roma Svigarienė. Mokiniai apdovanoti padėkomis, o piešiniai demonstruojami virtualioje
galerijoje: https://taumamyte.wordpress.com/

dav