Seminaras miesto mokytojams „Mokinių raštingumo kompetencijos ugdymas integruojant etninės kultūros programą“

Mokslo metų pabaigoje mūsų mokyklos mokytojos, ES projekto„Lietuvių kalbos
ugdymo kokybės gerinimas pradinėse mokyklose taikant integralaus ugdymo principus bei
įtraukiant mokyklų bendruomenes“ dalyvės, bendradarbiaudamos su Kauno pedagogų
kvalifikacijos centru, parengė kvalifikacijos tobulinimo programą ir pravedė seminarą miesto
pradinių klasių mokytojoms. Seminaro metu apibendrinta geroji projekto vykdymo patirtis,
organizuojat rašymo mokymą, vadovaujantis kartu su projekto partnerėmis Klaipėdos „Gilijos“
pradine mokykla ir Kauno „Paparčio“ pradine mokykla, parengta metodine priemone mokytojams
„Gerosios praktikos vadovas“. Seminaro klausytojas labai sužavėjo integruotos etnokultūros ir
lietuvių kalbos praktinės veiklos: „Kalbos kraitelė“, „Paukščių veselia“, „Šokių dūzgės“.