16 liepos, 2016

Teisės aktai

3. Teisės aktai
• LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS 1991 06 25 Nr. I-1489
• LR švietimo įstatymo 7, 8, 10, 11, 15, 16, 29, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 56, 58, 59, 60,
61, 66, 69, 70, 71, 72 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
2004 06 22 Nr. IX-2292
Valstybinės švietimo strategijos 2003 – 2012 METŲ nuostatos
VALSTYBINĖS ŠVIETIMO STRATEGIJOS 2003–2012 METŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIOJO UGDYMO ĮSTATYMAS 1998 12 15 Nr. VIII-969
Dėl Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos patvirtinimo 2006 09 19 Nr. X-818