liepos 16, 2016

Tarptautiniai projektai

ESparama

Lietuvių kalbos ugdymo kokybės gerinimas pradinėse mokyklose taikant integralaus ugdymo principus bei įtraukiant mokyklų bendruomenes

2018-2020 m.

Tikslas: Paspartinti 4 klasių mokinių rašymo pasiekimų gerėjimą skatinant pokyčius mokyklų veikloje. Plačiau

Saugesnio interneto ambasadoriaus veikla šiuolaikinėje

mokykloje: bendruomenės telkimas, užtikrinant saugią

elektroninę erdvę mokiniams

2017-2018 m.

Tikslas: įgalinti bendrojo ugdymo mokyklų pedagogus vykdyti saugesnio interneto ambasadoriaus

veiklą, skatinant bendruomenę prisidėti prie saugesnio ir geresnio interneto kūrimo ir naudojimo.  Plačiau

www.emokykla.lt

Mokyklų aprūpinimas gamtos technologinių mokslų priemonėmis

2017-2019 m.

Tikslas: didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

www.esinvesticijos.lt

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra

2017-2018 m.

Tikslas: sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse.

www.emokykla.lt

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektai.

Paintfolio 2014-2016m.

Projekto tikslas – penkių ES šalių bendras produktas – internetinė svetainė, kurioje bus galima mokytis dailės meno naudojantis įvairiais programos įrankiais: žaidimais, dėlionėmis, kryžiažodžiais. Vaikais turės galimybę pažinti skirtingų šalių dailininkus.

www.livebinders.com

Susitikimas Lietuvoje

Projekto video

Projekto video

Kelionė į Italiją

https://silas.kaunas.lm.lt/galerija/index.php?sfpg=MjAxNS9pdGFsaWphLyoqNDE0YWNhM2MzZWVjMTE5ZTg4MTE1YmJkZTBkMzhhY2M

 

Kelionė į Ispaniją
https://silas.kaunas.lm.lt/galerija/index.php?sfpg=MjAxNS9Nb2t5a2xhIGVyYXNtdXMvKio5ZTZlYTJlNjJiYjljYmI3MGIzNjIyOTE5NDI1OWFmYQ